Regulamin

 1. Regulamin Zajęć Baby Club Cafe

  1. Prosimy o przyprowadzanie na zajęcia wyłącznie zdrowych dzieci. W przypadku objawów mogących wskazywać na chorobę (np. katar, kaszel) prosimy o dostarczenie na zajęcia aktualnego zaświadczenia od lekarza potwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu branie udziału w zajęciach i nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników.
  2. Dziecko uczestniczy w zajęciach tylko z jednym rodzicem lub pełnoletnim opiekunem (odstępstwo tylko po uprzednim ustaleniu)
  3. Zajęcia trwają ok. 45 min. (wyjątek – Akademia Malucha, która trwa 2,5h). W przypadku zajęć popołudniowych prosimy o uwzględnienie okoliczności odbywania się następnych zajęć. Przerwa między zajęciami to pół godziny.
  4. Koszt pierwszych zajęć próbnych to 20zł (wyjątek stanowią zajęcia weekendowe oraz Akademia Malucha). Zniżka przysługuje klientom, którzy jeszcze nigdy nie uczestniczyli w żadnych zajęciach. Zniżka na zajęcia próbne przysługuje na 1 rodzaj zajęć, każde następne liczone są wg. cennika poniżej).

  Istnieje możliwość wykupienia karnetu na 4 lub 8 spotkań, jak również skorzystania z pojedynczych zajęć.

  Zajęcia Liczba zapowiedzianych nieobecności Cena
  Karnet   na 4 spotkania (6 tyg.) 2 100zł,   120 zł, 140zł
  Karnet   na 8 spotkań (10 tyg.) 3 180zł,   240zł
  Wejście   jednorazowe Nie   dotyczy 30zł,   35zł, 40zł
  1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym uiszczeniu opłaty lub okazaniu karnetu.
  2. Każdorazowo Rodzic Potwierdza uczestnictwo dziecka w zajęciach poprzez odpisanie na smsa otrzymanego z Baby Club Cafe - klubokawiarnia (506 674 837) dzień przed zajęciami. Potwierdzenie musi nastąpić do godziny 12.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Brak odpowiedzi zostanie potraktowana jako nieobecność niezapowiedziana i uznana za wykorzystane wejście.
  3. Pierwszeństwo w rezerwacji miejsc mają osoby będące zapisane na stałą listę uczestników zajęć. Osoby z listy rezerwowej są zapraszane w miarę wolnych miejsc.
  4. Jeśli zajęcia zostaną odwołane z przyczyn leżących po stronie organizatora (Baby Club Cafe), ważność karnetu zostaje wydłużona o 1 spotkanie.
   1. W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie Organizator nie zwraca jego kosztów.
   2. Dzieci proszone są o jedzenie przed lub po zajęciach. Wyjątek stanowi Akademia Malucha, kiedy dzieci wspólnie jedzą drugie śniadanko przy stoliku w sali. Obowiązuje całkowity zakaz jedzenia w trakcie zajęć poza wyznaczonym w tym celu czasem i miejscem.
   3. Personel Baby Club Cafe – klubokawiarnia jest upoważniony do pomocy dzieciom w załatwianiu potrzeb fizjologicznych zgłaszanych w trakcie zajęć.
   4. Prosimy o przynoszenie dla dzieci i dla opiekunów obuwia na zmianę na zajęcia.
   5. Uczestnicząc w zajęciach wyrażają Państwo zgodę na fotografowanie lub filmowanie dziecka. Materiały mogą być wykorzystywane na potrzeby marketingowe firmy. Jeśli uczestnik nie chce być uwieczniany na zdjęciach proszony jest o zgłoszenie tego faktu przed zajęciami. Zajęcia mogą być fotografowane lub nagrywane przez uczestnika po uzgodnieniu tego z osobą prowadzącą zajęcia.
   6. Proponujemy zachęcać dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, jednakże nie zmuszać ich, jeśli wyrażają niechęć do któregoś z ćwiczeń. Czasami dzieci potrzebują więcej czasu na aklimatyzację w nowym miejscu czy obserwację otoczenia dla większego poczucia bezpieczeństwa.
   7. Jeśli dziecko bardzo płacze, zachęcamy do uspokojenia go na kanapach w sali zajęciowej, dopiero po tej próbie wyjście do części kawiarnianej, a po uspokojeniu dziecka podjęcie ponownej próby powrotu na zajęcia.

   

  Życzymy wielu wspaniałych chwil z nami,

  Zespół Baby Club Cafe - Klubokawiarnia

Partnerzy

Łódzkie MamyMiasto DzieciBaby SignsPortal Czas DzieciZarząd Zieleni MiejskiejTeatr PinokioCentrum dla MamyFundacja Mleko MamyDecoralikiNiepubliczne Przedszkole Kraina BajkiPracownia artystyczna OKO

Gdzie jesteśmy?

Gdzie jesteśmy? - Baby Club Cafe

Newsletter

Jeżeli chcesz dostawać informacje na temat aktualnych wydarzeń, wpisz poniżej swój adres email.